Jan Soldát

e-mail:reakce@jansoldat.cz

Stručný slovníček levicového liberála

15. 4. 2019 15:36

Když si dnešní ideologicky nezatížený čtenář novin sedne u kávy k nedělní příloze, může být zmaten. Tolik nových a křiklavých pojmů na něj útočí skoro z každého článku, že je někdy nesnadné se v tom vyznat. A jelikož většinu dnešních médií u nás i ve světě drží v rukou (z konzervativního pohledu) liberálně levicoví novináři, chtěl bych dát k těmto liberálním autorům stručný návod ve formě krátkého slovníčku jejich nejužívanějších slov.

Antisemitismus – oblíbený termín liberálů, jehož význam ale nechápou. Snaží se jej předefinovat tak (třeba: i Arabové jsou Semité), aby z něj vypadly antijudaismus a antisionismus. V důsledku toho může být největším antisemitou sionistický Žid. V duchu židovského vtipu: “On ten antisemitismus není tak špatná věc, ale museli by ho dělat Židi.” Škoda, že se liberálové nikdy nesmějí.

Fobie – levicový liberalismus se vlastně může definovat jako strach – ze strachu. Nic neděsí liberála více než náznak jakékoli fóbie. Ta je tudíž apriori vždy špatná, jakkoli může mít někdy reálný a sebezáchovný základ. Kdo se fóbií nebojí, kdo je v současném světě víceméně spokojený, ten je podezřelý a určitě propagátor některé z níže uvedených fobií. Což je pro freudiána zdroj neustálého veselí.

Významné místo dnes zaujímají především tři nejzásadnější:

Xenofobie – strach z cizího, nikoli nezbytně z cizinců. I když xenofobie patří k užitečným evolučním nástrojům, které přispěly k přežití celých národů a kultur (islámskou nevyjímaje), dnes se na ni shlíží jako zkaženou příbuznou, od níž se musíme co nejrychleji distancovat. Jako xenofobii liberál označí prakticky vše, čemu v tomto světě nerozumí, čehož je pohříchu většina. Sám se tak jeví největším xenofobem.

Homofobie – podobně jako islamofobie nezná v očích liberála přístup k homosexuálům jiný modus než nenávist či bezpodmínečné přijetí. Kritický pohled (A co rodina? Přirozené početí dětí? Zvýšená promiskuita?) je hned už homofobie. Tento přístup je jedním z důkazů, že liberálové dnes absolutně nerozumí světu ve kterém žijí. Protože ten je opravdu nejen černo-bílý. Jak ví i nejposlednější rasista, existuje opravdu více barev.

Islamofobie – jeden z těch nejnovějších termínů, u kterého známe i přesné datum jeho rozšíření: 11.9.2001. V duchu zvrácené logiky liberálů, že nikoli vrah, ale oběť je viníkem, jaly se pluky euro-amerických bílých obhájců a obhájkyň zuřivě dokazovat, že nenávist islámského světa jsme si způsobili sami. Je-li to nenávist chudých muslimů, pak naším bohatstvím, je-li to saudsko-arabský ropný šejk, tak naším nedostatkem vážnosti. Anebo klidně čímkoli jiným. Viník je znám, motiv se zpětně vždycky najde. Je v tom opět cosi freudiánsky živočišného, eros i thanatos, podvědomá touha být zneuctěn a překonán ušlechtilým divochem. A je to stejně dobrá strategie jako důmyslný plán Nevilla Chamberlaina z roku 1938.

Humor – tento termín se ve slovníku liberálů nepodařilo dohledat. Jeho absence je tak nápadná, že má v mém slovníčku čestné místo. Humor je způsob jak relativizovat svět kolem nás, třebas i jeho hodnoty a dokonce i hodnoty naše. Humorem se od sebe liší třeba vlastenectví od nacionalismu, idealismus od fanatismu. Svou neschopností nadhledu se levicoví liberálové ocitají automaticky v hájemství fanatismu. Zapšklé a neveselé bývají večírky liberálů. Chcete-li se pobavit, jděte jinam.

Me too – vším jsem byl rád, psal kdysi Jan Neruda. Taková nemístná spokojenost zavání příliš rezignací nad nespravedlnostmi světa. Moderní levičák je vždy programově nespokojený a dotčený. A pokud se mu náhodou (kupodivu je tomu tak ve většině případů) přihodila taková genetická nespravedlnost, že se narodil jako bílý heterosexuální muž, dá se z toho elegantně vybruslit: přisvojí si utrpení druhých. Me too, Je suis Charlie, všichni jsme Romové a tak podobně. Život se dá zkrátka žít, když nejsem bílý heterosexuál (jo, a když nejsem Žid).

Tolerance – podivuhodná ctnost, kterou dryáčnicky chtějí liberálové po všech ostatních a sami ji však nejsou schopni.