Jan Soldát

e-mail:reakce@jansoldat.cz

Fake off!

20. 4. 2019 15:15

Týmy expertů a všelijací odborníci si lámou hlavu nad fámami a falešnými zprávami, moderně a cool nazývány „fake news“. Nejsem expert ani odborník. Ale hlavu si nijak zvlášť nelámu, přijde mi to vcelku přirozené. Vlastně se divím: proč se všichni diví?

Kromě pár asociálů ve společnosti má většina lidí touhu být příslušníkem většiny, hlavního proudu, tedy tím, co se nazývá mainstream. Málokdo chce být na okraji, neustále se bránit, pořád být v opozici. Je to tak nepochybně už od pra-věku, kdy žít mimo tlupu prostě znamenalo smrt. Být in, být uprostřed vládnoucí party, to je naše evoluční potřeba.

A proto je i dnes, ve 21. století pro nás skoro životní nutnost, aby to, jak o našem životě a o světě mluví ostatní, třeba skrze média, bylo v souladu i s naším přesvědčením. Protože noviny a televize, ale i internet a „asociální sítě“, to je dnes naše tlupa. Obří, mnohamiliardová tlupa, ale fungují v ní stejné principy, jako před statisíci lety. A nikdo nechce být out.

Ale naneštěstí, kromě našeho vnímání a vnímání naší tlupy, je zde ještě ještě jedna nepříjemnost: realita. To, jak se věci a děje skutečně odehrály, tedy fakta. S těmi fakty je to samozřejmě mnohem složitější, je otázka, jestli vůbec nějaká zcela objektivní fakta jsou. Ale problém nastává, když jste svědky nějaké události a pak o ní média (tedy naše tlupa) informují úplně jinak nebo alespoň zkresleně. Anebo pokud si zachováváte zdravý rozum a o nějaké skutečnosti média referují ve zcela zjevném rozporu se zdravým rozumem. A v souvislosti s uprchlickou krizí 2015 se tento trend viditelně rozšířil. Někdy zůstává rozum stát nad tím, jak se běžně černá vydává za bílou a bílá za černou (pozor, toto není rasistická poznámka, ale biblický citát ;-).

Jinými slovy, když je mé vnímání a realita ve zjevném rozporu s tím, jak o stejné realitě mluví tlupa (tedy média), jsou pouze dvě možnosti: jsem blázen. A pak by bylo dobré nastoupit léčbu nebo média raději nečíst, protože vás darmo rozčilují a zkracují vám život. Tuto cestu nastoupilo už hodně mých známých (vyhýbání se médiím, nikoli léčbu).

Anebo toužíte po tom, aby se realita, vaše vnímání reality a vnímání reality médii (tlupy) dostali do souladu. A proto se tolik daří (kromě nových, nezávislých médií) i „fake news“. Není to vlastně žádná věda. Prostě jen chceme, abychom někde slyšeli ozvěny i našich vlastních myšlenek. Abychom mohli s někým souhlasit a někdo souhlasil s námi. Jak prosté, milý Watsone.

A tak tedy v jednotném hlasu s několika miliardami členů mé tlupy volám hlasitě: Fake off! Fake off s politickou korektností, která ohýbá realitu. Fake off s černobílým viděním světa (toto už rasistická poznámka je). S viděním, kdy černoch nebo běloch, žena nebo muž je apriori lepší protože je černoch nebo žena a apriori horší protože je muž nebo běloch. Fake off s multigenderem. Anebo víte co? Fake off i s genderem!

Nelíbí se mi „fake news“ a nechci je hájit, jako ostatně žádnou lež. Ale boj nad nimi nejde vyhrát jinou lží, „laskavou lží“ nebo „politicky korektní lží“. Boj nad „fake news“ lze vyhrát pouze pravdou.

Fake off!